Tänt vare här!

Luma, ni vet den gamla glödlampsfabriken i Hammarby Sjöstad, har nya kreativa kontor där under namnet Luma Park. 

I höstas skrev vi om idésatsningen på unga entreprenörer som verkade i huset för att ta fram en fungerande affärsidé.

Nu tillåts allmänheten boka in lokalen gratis, man kan få komma dit och provjobba en dag. Ett kreativt sätt att visa kunder vilken fin lokal som finns.

Det behövs nya idéer i lampfabriken, speciellt i dagsläget när de flesta ljus går på lågenergi.

Idéfabriken

SVT och UR’s entreprenörssatsning Idéfabriken har börjats sändas i TV. I sex delar kan tittare följa deras utveckling från affärsidé till förhoppningsvis en bra företagsstart.

Deltagarna skulle, i tre lag, komma på en affärsidé att arbeta med. Ingen lyckades första försöket och fick natten på sig att jobba hårdare.

Därefter går serien raskt vidare.

Som idéprenör stannar man gärna upp där ett ögonblick. Tycker det är tråkigt att entreprenörer bara anses komma på något fantastisk som de sedan kan få använda sina resurser att genomföra.

Idéprenörerna är länken som saknades i första avsnittet. De som tar fram de bästa idéerna till förädling. Genom kreativa personers skapande och visionerande, med kreativ metodik, skulle entreprenörernas idéer kunnat bli ännu mer slipande.

Innovationsnätverket Idéprenörerna