Linda har besökt 100 länder — lagom till lanseringen av vårt resespel

Lindas land #100 på listan blev Bhutan, ett litet land som har gräns mot världens två största länder, mätt i befolkning.

Av en ren slump lyckades hon nå siffran hundra lagom tills det är dags att lansera resespelet som idéprenörerna tagit fram. Resultatet av en modifierad variant av konceptet med 100 idéer, där vi denna gång drev idégallring och idéförädling internt och presenterade ett mindre antal spelkoncept för uppdragsgivaren. Mer om det här. Lindas idé var den som höll hela vägen till butik.

Ren slump förresten? Inte mer slump än att den som har besökt riktigt många länder har lite lättare att göra ett vinnande spel. Stöd från Marcus, Mårten och Mattias underlättar naturligtvis också. Liksom att flera andra spelidéer utvärderades innan just denna kom fram. Och är man nästan framme vid 100 länder är det såklart klokt att ta sig upp till siffran 100 innan strålkastarna tänds…

Comments are closed.

Innovationsnätverket Idéprenörerna